Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ!