Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: O "ΔΑΣΚΑΛΟΣ" ΕΜΠΝΕΕΙ...Η καλλιέργεια πνεύματος, ιστορικής αναζήτησης και δημιουργικής αξιοποίησης του παρελθόντος και της παράδοσης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι συμβάλει στην ανάδειξη και αναζωογόνηση του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.